Vest EDB


Kontor og sekretærtjeneste
Maestro årsoppgjørsprogram for enkeltpersonsforetak og sjølvmelding.


InfoEasy regnskap, faktura og lønnsprogram.


Diverse arbeid utføres.

Telefon: 99 33 28 67


E-post: post@vestedb.no


Adresse: Plassen 3, 6908 Florø
- en lokal partner til databehandling -


Web.