Pris ved leige av arbeidshjelp & EDB:

kr. 550,- pr. t. + mva

Pris ved leige dataprogrammer, EDB:

Etter avtale.